fbpx

Melioracja i odwadnienie terenu

Melioracja to specjalizacja Surrey. Służy ona poprawie zdolności produkcyjnych gleby. Jej zadaniem jest tak wyrównać poziom gruntu, aby zoptymalizować wydajność gleby. To wszystko po to, aby efektywnie odprowadzały się wody opadowe, uniemożliwiając wystąpienie nadmiernej wilgoci.

W zakresie usług jest również odzyskiwanie terenów zielonych, odprowadzanie wód opadowych z dachów, placów, tworzenie kolektorów zbiorczych, studzienek, drenaży, sączek. Odmulamy i konserwujemy cieki wodne i przepusty, naprawiamy przysiółki, wykonujemy sztuczne piętrzenia koryt wodnych.

Umacniamy także skarpy poprzez faszynowanie, budowę palisady czy z zastosowaniem koszy gabinowych.

Skontaktuj się

tel. +48 889 321 899
wwwsurrey@wp.pl
kamilsurrey@wp.pl
Klucznik 5/1, 11-010 Barczewo

Zobacz także