fbpx

Poprawa zdolności produkcyjnych gleby, odzyskiwanie terenów zielonych, odprowadzanie wód, konserwacja cieków wodnych, umacnianie skarp.

Podłączanie wody, kanalizacji, budowa domowych oczyszczalni ścieków.

Budowa zbiorników wodnych - stawów, oczek, kaskad.

Wycinka drzew niebezpiecznych, karczowanie zakrzaczeń, usuwanie pni i korzeni, pielęgnowanie zieleni wysokiej.

Zmiana ukształtowania terenu w zależności od potrzeb klienta z uwzględnieniem naturalnego nawadniania gruntu.

Brukowanie chodników, parkingów, placów, budowa ścieżek rowerowych i traktów pieszych, naprawa dróg gruntowych i leśnych, znakowanie dróg i ścieżek.

Oferujemy transport do 3.5 tony

Drobne prace budowlane (np. budowa pomieszczeń gospodarczych) i wyburzenia

Nasadzenia drzew i krzewów

Altany, wiaty, grzybki, garaże, meble ogrodowe, boksy na śmieci, bramy i ogrodzenia, stragany, tablice informacyjne, tarasy, schody, zadaszenia.

Meble do domu typowe i nietypowe, akcesoria drewniane, parapety, żywica epoksydowa, meble z palet, korzeni, pni, bali, itd.

Już wkrótce...

Cięcie, przecieranie, obróbka drewna.

Skontaktuj się

tel. +48 889 321 899
wwwsurrey@wp.pl
kamilsurrey@wp.pl
Klucznik 5/1, 11-010 Barczewo